Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wraz z ośrodkiem analitycznym Think Tank byli gosporzamai konferencji „Okrągły stół promocji Polski”. Wydarzenie odbyło się 25 kwietnia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie, a swój udział zaznaczyli w nim członkowie Fundacji Best Place.

Pierwsza część konferencji została poprowadzona przez Krzysztofa Przybyła, prezesa „Teraz Polska” oraz Pawła Rabieja, partnera zarządzającego THINKTANK. Zgodnie z siedmioletnią już tradycją spotkań nt. promocji Polski, realizowanych corocznie przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, służyła ona podsumowaniu przedsięwzięć promocyjnych.

Tym razem perspektywa rozważań była nieco szersza niż w poprzednich latach – próbowano spojrzeć na cały okres programowania środków unijnych 2007-2013. W pierwszej części, panelu pt. „Promocja marki Polska – stan obecny” wystąpili: Beata Stelmach podsekretarz stanu MSZ, Izabela Stanisławiszyn MNiSW, Marek Korowajczyk MG, Anita Szczykutowicz MRiRW, Rafał Wilczkowski MSiT, Tomasz Janowski IAM. Prelegenci, przypominając sukcesy promocyjne zwłaszcza związane z dużymi wydarzeniami (Rok Chopinowski, prezydencja Polski w UE, UEFA EURO 2012), dowodzili, że w ostatnich latach marka Polski zyskała na znaczeniu, a jej wartość wzrosła wielokrotnie.

Ma to przełożenie na wzrost gospodarczy i możemy zaobserwować pozytywne sprzężenia zwrotne: silna marka chroni przed skutkami kryzysu gospodarczego, a relatywnie dobra – na tle Europy pogrążonej w kryzysie – sytuacja ekonomiczna w Polsce jest świetnym argumentem promocyjnym i przyczynia się do umocnienia wizerunku. Siła polskiej gospodarki, przedsiębiorczości, a przede wszystkim Polacy. „Nasza kreatywność, talenty powinny stać się bazą do przygotowania marki polskiej gospodarki” – powiedział Marek Korowajczyk z Ministerstwa Gospodarki. Zaradność, przedsiębiorczość i pracowitość Polaków są podstawowymi motorami marki Polska, które można wykorzystywać nie tylko w promocji eksportu czy inwestycji, ale także kultury, nauki i sportu.

Debata w drugiej części konferencji pt. „Priorytety strategiczne promocji marki Polska do roku 2020”, moderowana przez Adama Mikołajczyka i dra Jarosława Górskiego – przedstawicieli Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc Best Place – była próbą wytyczenia priorytetów promocyjnych na najbliższą przyszłość. Prelegenci byli zgodni co do ogólnego kierunku rozwoju marki Polska: wymaga ona dalszej koordynacji oraz rozwoju mechanizmów kontroli skuteczności i efektywności realizowanych działań.

Należy jednak myśleć też o koordynacji oddolnej, o sprawnym przepływie informacji między organizacjami bezpośrednio, czy też choćby pośrednio pracującymi na rzecz promocji marki Polska w świecie. Trzeba poszukiwać możliwości organizowania takich przedsięwzięć promocyjnych, które pokazują atuty Polski oparte o te same wartości (jak nowoczesność, sukces transformacji, bogate tradycje), ale realizowane w różnych obszarach (np. promocja polskiej kultury wysokiej pomagająca w nawiązywaniu relacji biznesowych na rynkach Bliskiego Wchodu).

Zdaniem Jarosława Górskiego z Best Place najważniejsze wnioski z konferencji można podsumować następująco:
Marka Polska potrzebuje wsparcia administracji państwowej. Ale nie chodzi o wsparcie w postaci jednej, scentralizowanej instytucji – superagencji ds. promocji Polski – lecz poprawy skuteczności i koordynacji działań realizowanych w obecnym układzie instytucjonalnym.
Potrzebne będzie także zbudowanie naczelnej osi narracji, wokół której odbywać się będzie promocja Polski w świecie w różnych obszarach: gospodarki, nauki, turystyki, kultury, sportu, czy żywności – tak, aby suma działań poszczególnych resortów, czy agencji, dawała wzmocnienie polskiej marki narodowej opartej na idei przewodniej „twórcza przekora”.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 może być kolejną trampoliną dla wzrostu intensywności promocji Polski w świecie. Jednak już z obecnych zasad programowania tych środków widać, że wymuszą one daleko posuniętą współpracę oraz dbałość o efektywność wydawanych funduszy – co będzie z korzyścią dla siły polskiej marki narodowej.