Miło nam jest poinformować, że konferencję „Inteligentny marketing miejsc – czyli jak minrrugryźć 300 mld zł”, która odbędzie się 9 maja w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, objęło honorowym patronatem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Gościem specjalnym reprezentującym Ministerstwo będzie Pan Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu, który wraz z ekspertami przybliży uczestnikom konferencji najważniejsze założenia przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020 w kontekście możliwości finansowania działań promocyjnych. Więcej informacji nt. konferencji na stronie: http://300mld.bestplaceinstytut.org