Kolejna, już czwarta edycja European Conference on Public Communication EuroPCom 2013 odbędzie się w tym roku w dniach 16 i 17 października. Podczas wydarzenia zostaną przyznane nagrody European Public Communication Awards, które otrzymają najlepsze europejskie kampanie komunikacyjne przygotowane przez władze krajowe, samorządy regionalne i lokalne (zgłoszenia do 1 maja 2013, więcej na temat kategorii i warunków uczestnictwa).

Nadchodząca edycja EuroPCom ma zgromadzić ponad 700 menadżerów zajmujących się komunikacją, a także doświadczonych ekspertów sprawujących władzę na wszystkich szczeblach – od lokalnego po europejski. Tegoroczne spotkanie będzie odbywało się pod hasłem przyszłorocznych wyborów europejskiego gremium szczególnie w kontekście roli i pozycji publicznego komunikowania w okresie wyborczym.

Szczegółowe informacje o konferencji Euro PCom można znaleźć na stronie: www.cor.europa.eu/europcom