Instytut Best Place zakończył w grudniu 2014 r. realizację projektu pn. „Program promocji marki Gołdap w oparciu o funkcję turystyczną i uzdrowiskową miasta”. Projekt polegał na opracowaniu założeń strategicznych dotyczących zarówno tożsamości marki Gołdap, jak i kompleksowego programu promocji marki. Celem programu jest wykorzystanie obecnego i dalszy rozwój potencjału turystycznego oraz uzdrowiskowego jedynej miejscowości uzdrowiskowej w regionie warmińsko-mazurskim. Program powstał w toku licznych warsztatów i konsultacji z interesariuszami, tj. instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami z regionu gołdapskiego i ma być również realizowany w modelu partycypacyjnym pod przewodnictwem Urzędu Miejskiego w Gołdapi.