Na zlecenie gminy wiejskiej Gniewino (woj. pomorskie), znanej z lokalizacji Elektrowni Wodnej Żarnowiec oraz centrum pobytowego, w którym podczas UEFA EURO 2012 przebywała drużyna Hiszpańska, Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc wraz z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, opracowała Raport Otwarcia. Celem tego projektu była diagnoza stanu obecnego oraz uwarunkowań dot. opracowania koncepcji promocji gminy i aktywizacji potencjału turystycznego Gniewina. Wyniki wnikliwych badań oraz wnioski z analiz wraz z rekomendacjami zostały zawarte w obszernym raporcie, który będzie służył do zaprogramowania dalszych działań zmierzających do optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału turystycznego oraz opracowania głównej domeny promocyjnej gminy wraz z planem działań komunikacyjnych.