Studia przypadków

Ukraine: on the way to strengthen the national brand

Ukraine On The Way. Slightly more than six months before the launch of Euro 2012, the Ukrainian government is implementing a programme aimed at “boosting the country’s image abroad”. So far, a huge country located between Russia and the EU, Ukraine has remained an island of relative inactivity. […]

Strategy and operations consultancy support for Athens Convention Bureau

Athens Convention Bureau’s key goals were to bring focus to the city’s MICE marketing efforts and to maximise the economic impact of this highly lucrative sector for the Greek capital. As is the case for many other international Convention Bureaux, this is achieved in private/ public partnership with Athens supplier stakeholders, both ACB members […]

Inny wymiar promocji, czyli o fenomenie wizerunkowym Białowieży

Nie ma oficjalnej strategii marketingowej, systemu identyfikacji wizualnej, ani promocyjnego logo. Jednak właśnie to miejsce odwiedził książę Karol w trakcie swojej ostatniej wizyty w Polsce. Białowieża – fenomen na polskiej mapie promocji miejsc.

Cały artykuł przeczytaj tutaj – Białowieża

POZNAŃ i WROCŁAW oraz ŚLĄSKIE i MAŁOPOLSKIE LIDERAMI PROMOCJI

Według wyników badania „PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OPINII SZEFÓW PROMOCJI” przeprowadzonego przez Fundację Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc szefowie promocji największych polskich jednostek samorządu terytorialnego najbardziej doceniają starania promocyjne Poznania i Wrocławia, a spośród województw: śląskiego i małopolskiego. […]

Olsztyn vs. Macfutbolizacja, czyli „Miasto Wolne Od Futbolu”

Kontrowersje wokół hasła „Olsztyn: miasto wolne od futbolu” mają o wiele głębsze znaczenie, niż na pozór się wydaje. Prowadzą bowiem do ważnego pytania o pomysł na kreowanie wizerunku stolicy Warmii i Mazur w najbliższych latach – pisze Maciej Rytczak, szef wydziału promocji Urzędu Miasta Olsztyn. […]

Zabrzmiał donośny okrzyk „Mazury Cud Natury”

Jak oddać głos na Mazury, jedynego kandydata Polski w finale światowego konkursu na 7 Nowych Cudów Natury? Można przez Internet lub SMS, ale w czwartek 2 grudnia w Warszawie można to było zrobić… dosłownie – do niezwykłej, trzymetrowej tuby! […]

Success factors of Place Marketing: A study of Place Marketing practices in Northern Europe and The United States

Autorem artykułu jest Seppo K. Rainisto.

Dissertation for the degree of Doctor of Science in Technology to be presented with due permission of the Department of Industrial Engineering and Management, for public examination and debate in Auditorium Luna, Spektri Duo Building, Metsänneidonkuja 6, at the Helsinki University of Technology on the 19th of September, 2003, […]

Place Branding: Success Factors and Best Practices

Atykuł autorstwa Seppo Rainisto.

300 million cities exist, alone in Europe over 500 regions and 100.000 communities fight for the same resources: investments and talented work force. Place Branding is an effective tool to encrease place attraction and get wealth.

Artykuł do pobrania

Place branding and place promotion efforts in the Baltic Sea Region – A situation analysis

Artykuł autorstwa Marcus Andersson

This report has been produced as a part of the BaltMet Promo project. It was presented at the project’s kickoff 31 May 2010, organised in connection with the Baltic Development Forum Summit, 1-2 June 2010 in Vilnius. Please note that this is a draft version.

The purpose of this report is to map existing organisations, networks, projects […]

City Branding as a tool of the local development

Dokument autorstwa Kvetoslava Matlovičová, Ph.D, René Matlovič, PhD, Barbora Némethyová

The increasing competition of the cities caused implementation of the marketing principles in the local development strategies. The very important segment of the territorial marketing is the place branding. This term could refer to a country, region, tourist destination or a city. The city branding […]