Tworzenie atrakcyjnej marki miejsca wymaga znalezienia obietnicy emocjonalnej, która wykracza poza proste skojarzenia z miastem czy regionem. Jak w soczewce powinna ona skupiać historyczne przewagi i atrakcyjną obietnicę przyszłości.

Cały artykuł Adama Mikołajczyka, pochodzący z Magazynu THINKTANK (zima 2010/2011), można przeczytać tutaj – Branding Miejsc.