Tożsamość marki

Współczesne miasta, regiony i innego typu miejsca muszą i chcą
zaciekawiać, dostarczać niezapomnianych doświadczeń, dotrzymywać obietnic
i spełniać oczekiwania swoich interesariuszy


Miejsca inwestują w budowanie i podtrzymywanie swoich marek. Silna marka staje się bowiem najcenniejszym kapitałem nie tylko na rynkach komercyjnych ale także na specyficznym rynku miejsc. Silna i znana marka wspiera osiąganie wyznaczonych przez dane miejsce wizji rozwoju i celów strategicznych, u podstaw których leży dobrobyt i szczęście lokalnej społeczności.

Kluczowym elementem budowania każdej marki, w tym także marki miejsca, jest zdefiniowanie jej tożsamości. Tożsamość odzwierciedla pożądany, idealny obraz marki, najbardziej korzystny z punktu widzenia właścicieli czy zarządzających marką. Innymi słowy, tożsamość marki odzwierciedla pożądany sposób postrzegania (odbierania) marki miejsca przez jej interesariuszy. Pojęcia „tożsamości marki” nie należy mylić z „wizerunkiem marki”, który z kolei przedstawia wyobrażenia, opinie i skojarzenia odbiorców na jej temat. Jest to obraz marki miejsca realnie funkcjonujący w ich świadomości jako odpowiedź na działania, które komunikują tożsamość marki. Wizerunek jest więc wtórny w stosunku do tożsamości, ponieważ stanowi efekt jej odbioru.

Tożsamość marki każdego miejsca powinna opierać się na najlepszych jego stronach, takich, które nie tylko są bardzo pozytywne, ale również wyróżniające i wiarygodne, są źródłem korzyści i motywacji do podjęcia pożądanych działań przez członków grup odbiorców.

Tożsamość marki określana jest przez jej podstawowe elementy składowe, które budują swoistą strukturę oraz wyznaczają zakres jej aktywności i pole interakcji z odbiorcami i innymi markami. Konsekwentne i spójne budowanie marki na podstawie jej tożsamości prowadzi do wykreowania silnego, wyróżniającego się i stałego wizerunku marki. Warunkiem dobrze zaprojektowanej tożsamości marki jest spójność w ramach wszystkich jej elementów. Dlatego kluczowe są wiedza i doświadczenie oraz umiejętności strategiczne i analityczne zespołu odpowiedzialnego za projektowanie tożsamości marki miejsca.

Obszary specjalizacji

  • Definiowanie struktury tożsamości marki miejsca za pomocą autorsko adaptowanych metod projektowania tożsamości marki (Bull’s Eye, DNA marki, Brand Code)
  • Analiza danych pierwotnych i wtórnych niezbędnych przy definiowaniu tożsamości marki
  • Projektowanie i prowadzenie warsztatów strategicznych z interesariuszami miejsc na temat tożsamości marki miejsca
  • Opracowanie wytycznych do wdrożenia tożsamości marki miejsca

 

 

Doświadczenia

  • Opracowanie tożsamości marki Warszawa
  • Opracowanie tożsamości marki Małopolska
  • Opracowanie tożsamości marki Brama Poznania ICHOT