Adam Mikołajczyk wziął udział 23 kwietnia w uroczystej Gali Klubu Twórców Reklamy, podczas której zostały przyznane prestiżowe nagrody KTR. Prezes Best Place wręczył statuetki w kategorii Marketing Miejsc, której był opiekunem.

Jury pod przewodnictwem Adama Mikołajczyka postanowiło nagrodzić dwie kampanie, które otrzymały brązowe wyróżnienia. Pierwszą z nich był projekt oprawy festiwalu Przemiany 2012 w Centrum Nauki Kopernik, który obejmował identyfikację wizualną, przestrzenną oraz projekt scenografii angażującej uczestników festiwalu do współtworzenia jej wyglądu. Drugie wyróżnienie przypadło twórcom spotów „Łódź kreuje” promujących miasto jako centrum przemysłów kreatywnych. Strategia tej kampanii zakładała opowiedzenie prawdy o Łodzi, nawet jeśli ta prawda nie jest wygodna. Miała ona na celu ukazanie słabości Łodzi jako źródła jej siły, gdyż zgodnie z insightem kampanii „Kreatywna siła Łodzi ma swoje źródło właśnie w jej upadku”.

Pozostałe nominowane kreacje w tej kategorii to:

„Tomasz Palec wybrał Kraków”
Find Your Way in Suedtirol
Kampania „Poznań daje pracę”
Koral małopolski 2012/13
Weekend u sąsiadów. Kopernik już tam jest.
Szczegóły na temat nagrodzonych i nominowanych kampanii można znaleźć tutaj.