Promocja w zgodzie z naturą. Samorządowcy, przedstawiciele mediów oraz eksperci marketingu miejsc licznie przybyli 31 marca 2011 r. na pierwszą edycję Festiwalu Promocji Warmii i Mazur, aby przez dwa dni debatować nad wyróżnikami tego regionu. Spotkanie w Jabłoni koło Pisza stanie się zapewne siłą napędową pozytywnych zmian w promowaniu atrakcyjnych miejsc województwa warmińsko-mazurskiego. Merytoryczną pieczę nad tym wydarzeniem sprawował Instytut Best Place…

Do pobrania – Pełne podsumowanie I FPWiM

FOTORELACJA