Place Custom Publishing

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi budowania wiarygodności i zaufania
wśród kluczowych grup interesariuszy jest własne medium
w postaci dedykowanego magazynu gminy/miasta/regionu.


Najnowsze trendy w marketingu terytorialnym wskazują, że jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją obecnie przed JST jest skuteczne budowanie wiarygodności i zaufania wśród kluczowych grup interesariuszy. Jest wiele narzędzi pozwalających osiągnąć ten cel. Jednym z najskuteczniejszych jest własne medium w postaci dedykowanego magazynu gminy/miasta/regionu.

W zależności od grupy odbiorców i celów promocji może on przybrać formę wydawnictwa life’stylowego, biznesowego, turystycznego itp. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest w tym przypadku chwytliwa nazwa, nowoczesna forma i szata graficzna, a przede wszystkim atrakcyjna treść – zgodna z pozycjonowaniem, ma eksponować wartości i cechy osobowości marki danego miejsca. Magazyn taki może promować w nienachalny sposób konkretne miejsca, produkty, branże, sposoby spędzania wolnego czasu, wydarzenia, słynne postacie i zwykłych utalentowanych ludzi, kuchnie itp. – wszystko podane w lekkiej formie, do poczytania np. przy porannej kawie czy w samolocie.
Ta nowatorska forma przemyca określone komunikaty, jednocześnie budując zaufanie i prestiż marki miejsca.

Obszary specjalizacji

 • Przygotowanie koncepcji merytorycznej oraz redakcyjnej dedykowanego pisma promocyjnego dla JST
 • Pozyskiwanie i przygotowanie materiałów redakcyjnych oraz korekta, skład i druk
 • Przygotowywanie tekstów eksperckich dot. marketingu terytorialnego
 • Wsparcie w komercjalizowaniu wydawnictwa
 • Wsparcie w rozwoju tytułu, w tym publikacja w formie aplikacji mobilnej

 

 

Doświadczenia

 • Przygotowanie koncepcji oraz wydawanie od 2012 r. na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego kwartalnika TERAZ POLSKA:, mającego na celu promocję Polski oraz szerzenie idei pozytywnego, nowoczesnego i kreatywnego patriotyzmu
  (Magazyn Teraz Polska – opis projektu)
  Teraz Polska 01/12 Teraz Polska 02/12 Teraz Polska 03/12 Teraz Polska 03/13
   
 • Przygotowanie i wydanie „Katalogu Usług Promocyjnych dla Miast i Regionów”, który prezentuje dostępne w Polsce usługi i narzędzia marketingowe dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Przygotowanie i wydanie książki pt. ”Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” autorstwa Magdaleny Florek i Anny Augustyn