Jarosław Górski, Członek Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

dr Jarosław Górski

 • Członek Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.
   
 • Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
   
 • Doradca prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.
   
 • Absolwent studiów ekonomicznych oraz menedżerskich na UW, doktor nauk ekonomicznych.
   
 • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
   
 • Specjalizuje się w marketingu terytorialnym: strategiach marek i promocji, zarządzaniu marketingowym, konkurencyjności gospodarczej terytoriów.
   
 • Wykładowca i trener przedmiotów związanych z ekonomią, marketingiem i zarządzaniem.
   
 • Inicjator i wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych nt. marketingu terytorialnego (WNE UW).
   
 • Pomysłodawca Konkursu „Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski.
   
 • Trener i konsultant, doradza i szkoli pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw w zakresie strategii marketingowych i zarządczych.
   
 • Autor projektów i opracowań strategicznych dla samorządów i firm, publikacji naukowych, ekspertyz, wystąpień na konferencjach i komentarzy eksperckich dla mediów.
   
 • Członek gremiów konkursowych i komisji oceny projektów.