Eventy

Wymiana wiedzy i myśli, inspiracja, zawieranie znajomości i podtrzymywanie relacji.
Te cele przyświecają organizowanym i wpieranym przez nas wydarzeniom dla samorządów


Niejednokrotnie organizacja konferencji czy seminarium nt. możliwości jakie daje marka miejsca była bezpośrednim przyczynkiem do tworzenia profesjonalnych strategii brandingowych czy programów promocji JST. W wielu przypadkach także regionalne konferencje dla przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za promocję były pierwszym krokiem do integracji, budowania zaangażowania i realizacji z sukcesami wspólnych projektów przez wiele jednostek.

Warto wspomnieć także o tym, że nie ma lepszej inspiracji dla samorządów jak możliwość podejrzenia jak z wybranymi zagadnieniami marketingu terytorialnego radzą sobie inne jednostki z kraju, jak i poza jego granicami. Eventy wiedzowe są wprost idealne do realizacji tego celu.

Obszary specjalizacji

 • Przygotowanie merytoryczne i organizacja paneli oraz wydarzeń dedykowanych marketingowi terytorialnemu tj. konferencje, kongresy, festiwale, targi
 • Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu programów oraz selekcji prelegentów na wydarzenia dedykowane rozwojowi samorządów
 • Pomoc w dotarciu i organizacja wizyt międzynarodowych ekspertów związanych z rozwojem miast i place brandingiem
 • Przygotowanie publikacji merytorycznych po wydarzeniach wiedzowych związanych z marketingiem terytorialnym oraz produkcja spotów video podsumowujących takie wydarzenia

 

 

Doświadczenia

 • Współpraca merytoryczna i partnerstwo przy II Kongresie Marketingu Turystycznego we Lwowie (Ukraina) „Win With The Lion” (15-17 listopada 2010 r.)
 • Współorganizator Festiwalu Reklamy Ad Days 2010 w Łodzi (26-27 listopada 2010 r.)
 • Współpraca merytoryczna i partnerstwo przy konferencji „Image of republic of Belarus: positioning and promotion of cities and regions” (Mińsk, Białoruś)
 • Współpraca merytoryczna przy Konkursie Efektywności Komunikacji Marketingowej EFFIE Awards 2011 (ocena prace w kategoriach: Pro Bono, CSR oraz Promocja Miejsc i Wydarzeń)
 • Pomysłodawca i partner I Festiwalu Promocji Warmii i Mazur (31.03-1.04.2011 r.)
 • Pomysłodawca i partner I Kongresu Promocji Mazowsza (13 czerwca 2011 r.)
 • Współpraca merytoryczna i partnerstwo pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Urzędów Miast i Gmin AKTYWNE MIASTO (2011 r.)
 • Partner II Festiwalu Promocji Warmii i Mazur (29 – 30 marca 2012 r. Elbląg)
 • Współpraca merytoryczna i partnerstwo przy Festiwalu Promocji Miast i Regionów w Warszawie
 • Współpraca merytoryczna i partnerstwo przy Polskim Konkursie Reklamy KTR
 • Współpraca merytoryczna przy Forum Promocji Województwa Łódzkiego
 • Realizacja materiałów pokonferencyjnych w postaci klipów video z działań własnych oraz wydarzeń Fundacji Teraz Polska