Działalność

Instytut Best Place świadczy usługi doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego przy wykorzystaniu filozofii i narzędzi marketingowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tożsamość marki

Współczesne miasta, regiony i innego typu miejsca muszą i chcą
zaciekawiać, dostarczać niezapomnianych doświadczeń, dotrzymywać obietnic
i spełniać oczekiwania swoich interesariuszy
.Planowanie marketingowe

Skuteczny (zapewniający odpowiednie rezultaty) a zarazem efektywny
(a więc realizowany z zachowaniem reguł racjonalnego ponoszenia wydatków)
marketing miejsc wymaga dobrego planowania marketingowego.Zarządzanie marketingowe

Posiadanie dobrej strategii marki i programu działań marketingowych
nie jest wystarczające, aby osiągnąć sukces w marketingu miejsc.Smart Cities

Miasto przyszłości to połączenie inteligentnego wykorzystania nowoczesnych technologii
oraz innowacyjnych systemów
, ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji,
z potencjałem instytucji i firm oraz kreatywnością i entuzjazmem obywateli.Eventy

Wymiana wiedzy i myśli, inspiracja, zawieranie znajomości i podtrzymywanie relacji.
Te cele przyświecają organizowanym i wpieranym przez nas wydarzeniom dla samorządów.Place Custom Publishing

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi budowania wiarygodności i zaufania
wśród kluczowych grup interesariuszy jest własne medium
w postaci dedykowanego magazynu gminy/miasta/regionu.