28 lutego br. z inicjatywy Instytutu Best Place podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy przy utworzeniu Szlaku Polskiej Architektury Współczesnej (nazwa robocza). Sygnatariuszami listu, poza Instytutem, są: Polska Organizacja Turystyczna, Agencja Rozwoju Gdyni oraz Fundacja Polskiego Godła promocyjnego Teraz Polska.

Idea projektu to utworzenie i uruchomienie wizerunkowego, wielowymiarowego produktu turystycznego – Szlaku Polskiej Architektury Współczesnej, dedykowanego jako element zwiększenia atrakcyjności oferty turystyki kulturowej, miejskiej, głównie wśród turystów zagranicznych.

Działania w ramach projektu wpisują się w ideę budowania wizerunku „polski nowoczesnej”, kreatywnej, o dynamicznie rozwijającym się obszarze przemysłów kreatywnych. Architektura jest jednym z filarów tych działań, obok designu i sztuki współczesnej.

Najbliższe zadania grupy inicjatywnej dotyczyć będą wypracowania ostatecznej koncepcji projektu oraz skonstruowania ram organizacyjno-finansowych dla jego wdrożenia, a także wytypowania obiektów, które stanowić będą główne „składowe” finalnego produktu.

Uruchomienie produktu planowane jest na 2015 rok.